Doradztwo Techniczno-Prawne w Budownictwie

działa na rynku bez mała od dekady.

W ramach prowadzonej działalności świadczy specjalistyczne usługi consultingowe w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Rozwiązywanie z powodzeniem złożonych – często kluczowych problemów, powstających na styku zagadnień technicznych i prawnych – od etapu przygotowywania nieruchomości, poprzez projektowanie, pozwolenie na budowę, wykonawstwo, aż do użytkowania niejednokrotnie przechyliło szalę „być albo nie być” inwestycji w dobrą – satysfakcjonującą inwestora stronę.

Niejednokrotnie angażowana w prace specjalistyczne przy dużych projektach sektora publicznego, jak również przy rozwiązywaniu problemów realizacyjnych znaczących inwestycji sektora prywatnego.